Hans Bentsen i sitt aterlie på Odderøya. © Odderoya.no

Hans Bentsen i sitt aterlie på Odderøya. © Odderoya.no

Hans Bentsen

Hans Bentsen arbeider som grafiker og lærer i Kristiansand. Han arbeider hovedsakelig med dyptrykk (etsing, koldnål, mezzotint, fotopolymering, o.a.), men også med høytrykk (tre- og linotrykk), tegning og maleri (akvarell og akryl). Bentsen underviser deltid på videregående skole (visuelle fag) og på Kristiansand kulturskole, samt at han arrangerer kurs for voksne.

Hans arbeider strekker seg fra de mer drømmende visjoner rundt et fantasilandskap til mer utforskende studier av en tydelig teknisk karakter. Bentsen har grepet fatt i etsningen, dyptrykket, og utforsker mulighetene innenfor dette spennende feltet. Hans uttrykk preges av en viss stahet, og vilje til å holde fast i et motiv til han har fått studert alle mulighetene motivet innhar. Etsningsplatens muligheter er på en måte blitt et eget motiv i bildene til Bentsen. Det estetiske møter en utsøkt teknisk ferdighet i platen til denne kunstneren.

Hah har deltatt på en rekke juryerte utstillinger, blant annet Høstutstillingen. Er medlem av Norske Billedkunstnere. Innkjøpt av flere offentlige institusjoner.