Kjell Nupen © Kunstverket.jpg

Kjell Nupen

KJELL NUPEN var en av landets beste og mest betydningsfulle samtidskunstnere. Han gikk bort så alt for tidlig i en alder av 58 år, og jobbet helt til det siste med sin kunstneriske produksjon. 

Kjell Nupen ble født i Kristiansand. Så ung som 13 år, bestemte han seg for å bli maler. Han har studert ved Statens Kunstakademi i Oslo og ved Staatliche Kunstakademie i Dusseldorf. Han oppnådde et gjennombrudd som en relativt ung maler og grafiker, og har vært en kjent skikkelse i norsk samtidskunst i mange år.

Denne multi-talentfull artist har stilt ut sine arbeider i mange land. Da han var bare 20 år gammel, ble hans verker kjøpt opp av en rekke store, innflytelsesrike institusjoner. Kjell Nupen har utført flere dekorasjonsoppdrag; den mest kjente av disse er utformingen av Otterdalparken i Kristiansand, en skulptur installasjon som åpnet i 1991.

Kjell Nupen's kunst fra 1970-tallet var i stor grad motivert av kritikk av samfunnet på den tiden. På 1980-tallet ble det politiske og aggressive aspektet tonet ned, og hans kunst ble mer kontemplative. Landskapsmotiver dukket opp i kunstnerens repertoar og en vektlegging på maleriene med klanglige og formale kvaliteter har siden spilt en stor rolle i Nupens kunst.

Kjell Nupen har bodd i Agderfylkene det meste av sitt yrkesaktive liv og tilbrakte flere år i Tvedestrand. De siste årene bodde og arbeidet han i Kristiansand.

Nupen var en romantisk orientert kunstner, og en kunstner som vektla og til stadighet utforsket maleriets estetikk og de rent håndverksmessige sidene. Han holdt hele tiden en nasjonal- og ikke minst lokal kontakt, og kontakt med det internasjonale kunstmiljøet. Per Hovdenakk understreket i en tekst om kunstneren at det sistnevnte har bidratt til en klarere bevissthet om å tilhøre en lang og stor, komplisert tradisjon: Det europeiske maleriet. I en periode hvor stadig flere kunstnere av Nupens egen generasjon har søkt til nye medier; fotografi, video, performance, installasjoner etc., holdt Nupen alltid fast ved maleriet som sitt medium.