©smp.no

©smp.no

Marianne Heske

Marianne Heske er født og oppvokst i bygda Tafjord på Sunnmøre 21. februar 1946. Kunsten hennes er preget av naturen der og det at bygda følte seg truet av utslettende ras som har forekommet en gang. En steinblokk raste ut av fjellet og traff fjorden. Raset forårsaket en flodbølge som kom over bygda og drepte mange av innbyggerne. Dette preger bildene hennes.  

Hun er en norsk billedkunstner. Hun blir sett på som en utradisjonell kunstner som skaper kunst ved å koble teknologi og natur. Hun regnes som en av Norges mest sentrale nålevende kunstnere. 

Marianne er utdannet ved Bergen Kunsthåndverkskole 1967-71, École Superieure des Beaux-Arts i Paris 1971-75, Royal College of Art i London 1975-76 og Jan Van Eyck Academie i Maastricht 1976-79.

Sitt internasjonale gjennombrudd fikk hun med såkalte computermalerier. Dette er malerier hvor utgangspunktet er videoopptak av landskaper. Opptakene blir så digitalisert, eller overført til datamaskin. Utifra dette materialet lages store panoramabilder. Disse maleriene debuterte hun med i 1973 både nasjonalt og internasjonalt. Disse prosjektene har hun aldri gått bort fra, og benytter fremdeles det originale videoutstyret hun brukte på 70-tallet. 

Hun har i løpet av sin kunstnerkarriere arbeidet med forskjellige materialer som litografi, offset, bøker, plakater, postkort, fotografi, video, "datamaleri", lyd, objekt og installasjoner. Mye av kunsten hennes kan også i stor grad regnes som konseptkunst. "Ice Tower" er et godt eksempel på konseptkunstuttrykket. Den består av to tårn. Den ene har rim på utsiden av veggene, men er varm innvendig og har et rødt lys i taket. Det andre har mørkt panel utenpå, rim inni og blått lys fra taket. 

Hun har undervist på kunstskoler i bl.a. Norge, Canada og Tyskland.
Tekst: http://kunsthistorie.com/fagwiki/Marianne_Heske

 

CV