© Amund Hesveen / Fvn.no

© Amund Hesveen / Fvn.no

Elisabeth romberg

Elisabeth Romberg er billedkunstner og kurator i Kristiansand. 

Elisabeth Romberg har en Master of Fine Art ved University of East London og jobber med billedkunst og som billedkunstner. 

Hun er også ansatt som kunstfaglig ansvarlig i Kristiansand kommune, på Gateakademiet. Arbeidet innbefatter undervisning, pedagogisk ansvar og veiledning. Jeg har også ansvar for drift av verksted og faglig innhold. 

Elisabeth Romberg holder for tiden ledervervet i den fagpolitiske organisasjonen Norske Billedkunstnere i Agder (NBK-A), og er aktiv og synlig i det kunstfaglige miljøet, med utvidet nettverk og mange år som tillitsvalgt i ulike styreverv.

Hun har gjennomført mange tverrfaglige utstillinger, workshops, pop-up konsepter og performancer. Hun har til sammen 12 års erfaring med kunstfaglig arbeid, kulturinstitusjoner, og det kunstfaglige miljøet. 

Elisabeth har et flerårig samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder. 

Hun er innkjøpt av Universitetet i Agder og Norsk kulturråd. Stipend fra bl. a. Norsk kulturråd og Kristiansand kommune.