© Svein Tybakken av Anna Berthelsen

© Svein Tybakken av Anna Berthelsen

Anna Berthelsen

Anna Berthelsen er født i Helsingborg og utdannet tekstildesigner fra Sverige og Skottland. I 1993 flyttet hun til Norge og startet som tekstildesigner for Høie. Berthelsen bor og jobber i Kristiansand og driver eget kunst- og designfirma med eget galleri og kunstkafé. Hun utmerket seg i tekstildesignbransjen gjennom en rekke priser. I de siste ti årene har brukt mer og mer tid på egne prosjekter. Berthelsen arbeider både med maleri, trykk, installasjoner, utsmykninger og inkluderende kunstprosjekter i samarbeid med barn. Berthelsen benytter akryl og mixed media i sine malerier på lerret, stål og aluminium. Både lim, sand, foto, tekst og grafiske elementer benyttes for å frem det rette uttrykket.

Maleriene preges ofte av ro. Hav og himmel er en av hennes store inspirasjoner, og mange av motivene skildrer samspillet mellom de to elementene. 

Anna Berthelsen er også med og driver “The world institute of slowness” som er en tenketank rundt “slow living”. Å leve langsomt, mener hun er en forutsetning for bærekraftig liv. Derfor er også sirkelen en av hennes viktigste formale element. Symbolet på evighet, en sterk form som tåler mye, men som samtidig innehar myke og elastiske kvaliteter. Titlene på verkene hennes bærer også i seg en klar filosofisk og moralsk idé.