beate_strindberg.jpg

© Gallerigraff.no

Beate Strindberg

Beate Strindberg er født i 1956 i Oslo, og har sin utdanning fra Statens håndverks-og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi Oslo.

Beate Strindberg arbeider med flere forskjellige grafiske teknikker som koldnål, tresnitt og kombinasjoner av tresnitt og materialtrykk, og trykker for det meste bildene selv på håndpresse i eget verksted.

Hun er medlem av ØBK, Tegneforbundet og NBK.

Strindberg er representert i flere offentlige samlinger, blant annet Nasjonalgalleriet, og i bøkene "Norske Tegnere" og "Kunst i Østfold", og har hatt utsmykningsoppdrag ved Askim sykehus, Det Norske Veritas, Høvik og ved Knapstad skole i Hobøl.

Beate Strindberg arbeider hovedsakelig abstrakt og er opptatt av at bildet skal gjengi klangfargene, rytmen og energien i en opplevelse, enten den er hentet fra naturen eller fra musikken.