Kunst og MVA

Unntak for merverdiavgift ved kunstnerens (opphavsmannens) egen omsetning av kunst

Nettkunst omsetter kun kunstverk i opphavspersonens eget navn og fungerer kun som mellommann. Nettkunst har avtale med opphavspersonen og vil bistå kjøpere med hele salget. Denne kunstformidlingen er unntatt MVA ihht merverdiavgiftsloven (mval.) § 3-7 (4): - Opphavsmannens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphavsmannens navn.

For deg som kunde betyr dette at du handler av opphavsmannen. Eventuell reklamasjon på kunstverkene i seg selv er opphavsmannens ansvar. Likevel har Nettkunst avtalt med opphavsmannen og bistå denne i forhold til kjøper, slik at du kun trenger å forholde deg til oss.

Les mer om Lov om kunstavgift på http://www.kunstavgiften.no/informasjon.html

 

Merverdiavgift på kunst

Det er merverdiavgift på kunst (som ikke omsettes i opphavsmannens eget navn). Denne blir automatisk beregnet og inkludert i fakturabeløpet når du handler hos Nettkunst. Avgiften beregnes etter avansemetoden jmf. merverdiavgiftsloven § 4-5. Dette avgiftsbeløpet er ikke fradragsberettiget som inngående avgift jmf. forskrift om bokføring § 8-10-4, og spesifieres da heller ikke på faktura. 

For all annen MVA-pliktig omsetning, herunder men ikke begrenset til innramming, frakt, brukskunst, smykker, spesifiseres MVA-beløpet på fakturaen i et eget felt.

 

Kunstavgift

All kunstverk omsatt over 2000 kr. pr verk hos Nettkunst har et påslag på 5% kunstavgift. Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) ble opprettet av Stortinget i forbindelse med lov om kunstavgift av 1948. BKH skal i følge loven kreve inn 5% av all offentlig omsetning av originale kunstverk i Norge med salgspris over 2 000 kr. pr. verk, samt forvalte de innkrevde midler. Avgiftsmidlene går i sin helhet til fondet, som tilbakefører pengene til ny produksjon av kunst gjennom tilskudd og stipend til kunstnere i Norge. For definisjon av avgiftsbelagt kunst, se lov om kunstavgift.