Ørnulf Opdahl Foto ©smp.no

Ørnulf Opdahl Foto ©smp.no

ørnulf Opdahl

Ørnulf Opdahl, norsk maler, en av romantikerne i norsk samtidskunst. Utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.

Opdahl hadde sitt gjennombrudd i 1960-årene med figurative bilder med en viss abstrahering. Bilder fra slutten av 1960-årene viser mikroskopiske fabuleringer fra en undersjøisk verden med assosiasjoner til folkekunsten. Fra 1980-årene merkes en tydeligere figurasjon i bildene hans med mennesker i drømmeaktige landskaper, mens han i 1990-årene skildrer rene natur-inntrykk fra vestlandskysten; et hovedtema som stadig rendyrkes og forenkles mot det abstrakte. Han har fornyet sider ved landskapsmaleriet, særlig kystnaturen og marine motiver, og legger stor vekt på det stofflige og det håndverksmessige i sine bilder.

Opdahl var professor ved Statens Kunstakademi i 1985–92. Han har offentlige arbeider i Stortinget, Telenor, Ålesund, Høgskolen i Molde, Norges Bank og Universitetsbiblioteket i Oslo. Opdahl er representert i blant annet Nasjonalmuseet, Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Bergen Kunstmuseum, Astrup Fearnly Museet og Stenersens Samling. Tekst: www.snl.no