Hva er kunst?

Begrepet «kunst» har bred betydning. Felles for all kunst er at den er menneskeskapt og laget for å uttrykke følelser, for å dekorere, for å engasjere eller for å underholde. Kunsten har lange røtter, og opp gjennom årene har den åpenbart seg på ulike måter. Vi skal se nærmere på kunstens historie og på kunstformene som er de mest populære i dag.

Kunstens historie

Så lenge det har eksistert mennesker, har behovet vårt for å uttrykke oss resultert i kunstverk av diverse slag.

I Blombos Cave i Sør-Afrika er det funnet inngraveringer som er opp mot 100 000 år gamle. Inngraveringene er simple – ikke som kunstverkene vi ser i dag – men datidens mennesker brukte det de hadde tilgjengelig, og de gjorde det beste ut av det. Også i Frankrike er det ved flere anledninger funnet omfattende hulemalerier. Det er fascinerende å tenke på at mennesker som helt sikkert hadde nok med å overleve, tok seg tiden til å være kreative og å uttrykke seg på en kunstnerisk måte.

Kunst i dag

Selv om de fleste av oss kanskje assosierer kunst mest med malerier, er definisjonen på kunst så mye bredere enn dette. Faktisk er kunsten overalt – fra designet til nettcasinoer til pubskilt og såkalte «memes». De mest populære formene for kunst er nok allikevel som følger:

  • Musikk
  • Billedkunst
  • Litteratur
  • Dans

Musikken er blant de viktigste kunstformene vi har i dag, og den åpenbarer seg på mange måter. Noen lager rolige ballader og dype tekster for å skildre et kjæresteforhold som aldri fungerte, mens andre lager festlige sanger med enkle tekster for å underholde publikum i størst mulig grad. Felles for all musikk er at den trigger følelser i oss og gjør oss engasjerte. Faktisk har musikken så stor betydning for oss at den kan bidra til å lindre fysisk smerte og angst.

Billedkunst er i større grad for de spesielt interesserte. De billedkunstinteresserte bruker mye tid på å analysere og drøfte andres malerier og tegninger. Hvilken symbolikk og hvilke meninger ligger skjult i tegningene? Har maleriene noen dypere mening?

Litteraturen engasjerer de fleste av oss, og kommer i flere former – blant annet i form av eventyr og poesi. Dette er nok de sjangrene som beskriver det kunstneriske aspektet ved litteraturen best. Eventyrene oser av fantasi, mens diktning krever en unik kreativ evne.
Dans kan være så mangt – ballett, vals og breakdance – for å nevne noe. Felles for all dans er at den som utøver dansen underholder og skaper noe unikt. Gjøres dansen riktig, kan den være magisk.

Kunsten bringer oss sammen

Felles for alle kunstformer er at de vekker noe i oss. Det er nok det som gjør kunsten så unik. Vi har et behov for å uttrykke oss, og det har vi alltid hatt. Har vi ikke kreative evner selv, lar vi oss imponere av andres evner. De gir oss en bit av sin egen virkelighetsoppfatning, kanskje på en måte vi selv ikke er i stand til å tenke oss til. Med det i tankene er kunsten et sterkt virkemiddel for nærmere kontakt og forståelse oss mennesker imellom.

1 Dec 2020